Wszystkim Kobietom – spełnienia Waszych najskrytszych marzeń

Podobno Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a później kobietę, ponieważ stworzenie doskonałości wymaga surowego szkicu.