Polityka DMCA

Nasz serwis szanuje prawa autorskie.

Serwis f44red.com jest zgodny z pkt. 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 512 oraz z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA„). Naszym zadaniem jest dopełnienie wszelkich starań, aby zawartość strony f44red.com nie naruszała w żaden sposób praw własności intelektualnej, w tym autorskich. Dlatego nasz zespół odpowiada na wszelkie zgłoszenia dot. braku poszanowania praw autorskich i podejmuje wymagane kroki m.in. zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), aby zająć się danym zawiadomieniem.

Jeżeli Twój chroniony prawem autorskim materiał, pod dowolną postacią, został opublikowany na witrynie f44red.com i chcesz aby został usunięty, musisz wystosować żądanie na adres info@f44red.com. W treści należy podać szczegóły zawarte w kolejnym akapicie. Miej na uwadze, iż fałszywe oskarżenia, w tym dotyczące produktów przeznaczonych do użytku na publicznej, komercyjnej licencji mogą obciążyć Cię dodatkowymi kosztami. Zalecamy najpierw dokładnie sprawdzić, czy zamieszczony materiał rzeczywiście narusza Twoje prawa autorskie, a następnie skontaktować się w tej sprawie z rzeczoznawcą.

W żądaniu usunięcia Twojego materiału objętego ochroną prawa autorskiego należy dołączyć następujące informacje:

  1. Dowód posiadania praw autorskich do materiału, np. unikalne szczegóły dot. specyfiki materiału,
  2. Prawdziwe dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres e-mail (zgłoszenia z serwisów typu 10 Minutes Mail uznawane są za spam),
  3. Oświadczenie, iż niniejszy materiał nie został opublikowany na żadnym innym serwisie oraz nie został przeznaczony do użytku publicznego w imię stosownych licencji,
  4. Zeskanowany podpis domniemanego właściciela materiału, do którego posiada prawa autorskie.