Spotkanie dream teams. Rekord gości F44 Red.
Dwa dream teamy. Zaangażowanie. Pasja. Talent. Wspólne przedsięwzięcia. Świetna zabawa.
Czym i w jaki sposób zajmuje się firma Rekord? Jak stworzyć miejsce pracy, w którym komunikacja i działania w zespole będą najefektywniejsze? Na czym polega praca wdrożeniowca? Wreszcie, ile potrzebnych jest słodyczy, bo móc nakłonić programistów do współpracy?  ?

O tym wszystkim i jeszcze wielu innych sprawach mogliśmy dowiedzieć się i porozmawiać podczas wizyty studyjnej naszego klubu w firmie Rekord, w Bielsku – Białej. Wszystko wydarzyło się 19 czerwca bieżącego roku. Atmosfera spotkania była niezwykle inspirująca i przyjemna. Wszak zetknęły się dwa zespoły, pełne pasjonatów i kreatywnych indywidualności, ludzi o bogatym doświadczeniu i wiedzy informatycznej, i zdolnych, zaangażowanych i żądnych wiedzy studentów.

Na miejscu powitał nas i po krótce zaprezentował profil działalności naszych gospodarzy pan Piotr Szymura – dyrektor ds. produkcji oprogramowania. Nie obyło się bez ciekawych urozmaiceń w postaci quizu dotyczącego znajomości firmy Rekord czy możliwości zapoznania się z rozwiązaniami w samej organizacji miejsc pracy programistów, wdrożeniowców i innych osób zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Ostatni punkt naszego spotkania okazał się być dla nas bardzo ciekawy i wymagający. Uczestniczyliśmy bowiem w warsztatach Scrum, podczas których ramię w ramię z pracownikami firmy mieliśmy za zadanie zrealizować budowę miasta Hollywood 2.0, przy użyciu klocków lego. Już na samym początku mogliśmy się przekonać jak dużym wyzwaniem może okazać się z pozoru prosta zabawa grupowa, czego konsekwencją było powstanie trzech odrębnych miasteczek, miast jednego, zbudowanego przez trzy odrębne zespoły. Szybko udało nam się jednak skorygować błędy i z czasem nasza współpraca układała się coraz lepiej. Ostatnia część zadania polegała na wynegocjowaniu z wybranymi pracownikami firmy Rekord smoka – elementu miasta Hollywood 2.0. Walutą przetargową okazały się być słodycze ?.

Forma, z którą zetknęliśmy się podczas warsztatów była dla nas bardzo ciekawa i z pewnością wzbogaciła nas o nową wiedzę i doświadczenia, które z powodzeniem będziemy wykorzystywać w naszej dalszej działalności klubu.

Jeszcze raz dziękujemy za niezwykle miłe i inspirujące spotkanie firmie Rekord, jak również Akademickiemu Biurowi Karier przy Akademii WSB za pomoc w organizacji wyjazdu studyjnego.

F44 Red